Procvičujeme koncovky sloves a substantiv

Vydáno dne 03.08.2009

V tomto cvičení si vyzkoušíte jednoduchá spojení slov a substantiv.1. bojím se vlka: tim ________________________________ (1) lup ________________________________ (2) .
2. prochází se v lese: ambul ________________________________ (3) insilv ________________________________ (4) .
3. poznáváte přátele: cognósc ________________________________ (5) TTT amíc ________________________________ (7) .
4. řeka stoupá: flúmen crésc ________________________________ (8) .
5. uctíváme boha: col ________________________________ (9) de ________________________________ (10) .
6. očekáváš učitele: exspect ________________________________ (11) magistr ________________________________ (12) .
7. rozumíte přírodě: intelleg ________________________________ (13) nátúr ________________________________ (14) .
8. poslouchám rodiče: pare ________________________________ (15) parent ________________________________ (16) .
9. láska kvete: amor flór ________________________________ (17) .
10. dáváme dary: dón ________________________________ (18) d .

Možnosti:
  1. a) émus
  2. b) eó
  3. c) et
  4. d) étis
  1. a) í
  2. b) ó
  3. c) um
  4. d) us
  1. a) ás
  2. b) at
  3. c) átur
  4. d) ó
  1. a) a
  2. b) á
  3. c) ae
  4. d) am
  1. a) is
  2. b) itis
  3. c) ó
  4. d) unt
  1. a) cum
  2. b) ibus
  3. c) ós
  4. d) us
  1. a) at
  2. b) et
  3. c) it
  4. d) ut
  1. a) ámus
  2. b) émus
  3. c) imus
  4. d) umus
  1. a) deí
  2. b) deó
  3. c) um
  4. d) us
  1. a) ámus
  2. b) ant
  3. c) ás
  4. d) ó
  1. a) am
  2. b) ás
  3. c) ós
  4. d) um
  1. a) étis
  2. b) iminí
  3. c) itis
  4. d) ó
  1. a) a
  2. b) ae
  3. c) am
  4. d) ás
  1. a) á
  2. b) é
  3. c) ó
  4. d) ú
  1. a) és
  2. b) ibus
  3. c) is
  4. d) um
  1. a) at
  2. b) et
  3. c) it
  4. d) ut
  1. a) a
  2. b) í
  3. c) ós
  4. d) um
  1. a) ámus
  2. b) amus
  3. c) émus
  4. d) ímus
Správné odpovědi: 1) eó , 2) um , 3) at , 4) á , 5) itis , 6) ós , 7) it , 8) imus , 9) um , 10) ás , 11) um , 12) itis , 13) am , 14) ó , 15) ibus , 16) et , 17) a , 18) amus
Přepis bublinkové nápovědy: