Latina kolem nás - Praha, Karlův most I

Vydáno dne 23.08.2009

Latinský nápis na sloupu sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě v Praze.Lingua Latína circá nós - latina kolem nás

Praha je velice bohatým městem na nejrůznější latinské nápisy. My se v tomto článku vypravíme na Karlův most, a podíváme se na nápis pod sochou sv. Jana Nepomuckého:

inscriptio

DIVO IOANNI NEPOMUCENO
ANNO MCCCLXXXIII
EX HOC PONTE DEIECTO
EREXIT MATHIAS L.B.
DEWUNSCHWITZ.
ANNO MDCLXXXIII.

Divus znamená božský, nebeský, pons, -tis je most. Deiectus je příčestí trpné od slovesa deiacio, což znamená shodit, svrhnout, takže ho můžeme překládat jako shozený. Erexit je perfektní tvar slovesa erigo - vztyčit, postavit. Nápis není obtížný, určitě pro vás nebude problém ho rozluštit. Správnost si můžete ověřit pod žárovkou.

Více o soše sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě si můžete přečíst zde. Pokud vás zajímá přímo osoba českého mučedníka, navštivte tyto stránky.

Přepis bublinkové nápovědy: