Latina kolem nás - Police nad Metují I

Vydáno dne 02.09.2009

Latinský nápis na kříži vedle kostela Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují.Lingua Latína circá nós - latina kolem nás

Většina latinských nápisů je vytesána do pískovce. Ten se však časem vydrolí, zaroste lišejníkem a nápis se stane nečitelným. My se nyní na jeden takový již hůře čitelný podíváme. Jedná se o nápis na kamenném kříži vedle kostela Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují:

inscriptio


CRVX SOLA BENEDICTA
INQVA IESVS TRIVMPHAVIT

Nejprve si musíme uvědomit, že se velmi často v latinských nápisech nahrazuje písmeno U písmenem V, jak jsme o tom už mluvili. Určitě vás ale na první pohled zarazí jiná věc - proč jsou některá písmena velká a některá malá? Je to tím, že se v tomto nápisu ukrývá tzv. chronogram, což je jakýsi zašifrovaný letopočet (z řeckého chronos = čas). Vyluštíme ho velice snadno, stačí sečíst všechna vyznačená písmena jako římské číslice:

C + V + X + L + D + I + C + I + V + I + V + I + V + M + V + I =
= 1000 + 500 + 2x100 + 50 + 10 + 5x5 + 5x1 = 1790

A teď k překladu nápisu: slovo crux, -cis znamená kříž, ovšem pozor - v latině je rodu ženského. Solus je samotný a benedictus je požehnaný. Slovo inqua je tvořeno předložkou in a tvarem zájmena který, překládejme ho tedy jako "na kterém" (na tom kříži). Sloveso triumphó určitě nebude velký problém si odvodit, znamená triumfovat, vítězit, přemáhat. Tvar, který se vyskytuje v nápisu, je 3. osoba perfekta, tedy minulého času dokonavého. Správné řešení si opět můžete zkontrolovat pod žárovkou.

Přepis bublinkové nápovědy: