První věty - četba pro začátečníky #3

Vydáno dne 01.09.2009

Přidejme další jednoduchý textík pro začátečníky a s ním další slovní zásobu.Četba pro začátečníky - #3

Dnes se seznámíme s Pavlem, jeho bratry a jejich učitelem.

Paulus Hic puer amicus meus est. Ei nómen Paulus est. "Salve, Paule!"

Paulus duos frátrés habet: Marcum et Gaium. "Salvéte, amící !" Máne Paulus cum frátribus suís in scholam vádit. Magister iam eum expectat.
Magister interrogat: "Paule, dic mihi, quot cásús in linguá Latíná distinguimus?"
Paulus respondet: "Lingua Latína sex cásús habet."
"Bene," laudat Paulum magister.
Et nunc Marcum interrogat: "Marce, nóminá cásús latínós!"
Marcus dicit: "Cásus nóminátívus, genitívus, datívus, accúsátívus, vocátívus et ablátívus."
"Bene," laudat Marcum magister.mater

Post scholam puerí domum properant. Mater puerós laudat. Puerí in scholá bene laborant, itaque mater dóna parva pró nátís suís habet: librós pulchrós puerís suís dat.

Poznámky:

Ei nomen Paulus est. Doslova bychom řekli, že jemu jméno je Pavel. Tuto frázi si zapamatujte, ještě se k ní vrátíme. Prozatím se zkuste sami představit. Jak byste řekli: "Jmenuji se..." Odpověď pod žárovičkou.

domum Latinské slovo dům, domov, se užívá tímto způsobem: kde doma DOMÍ, kam domů DOMUM, odkud z domu DOMÓ.

Přepis bublinkové nápovědy: