Procvičujeme základní mluvnici #6

Vydáno dne 08.09.2009

Další doplňovací cvičení z řady pro začátečníky. Tentokrát budeme doplňovat slovesa 1. konjugace.Do rámečků přeložte jednotlivá slovesa, nezapomeňte psát délky.

magistra nostra

1. pracujeme ___________________________(1)
2. vyprávíš ___________________________(2)
3. jsou chváleni ___________________________(3)
4. upevňuje ___________________________(4)
5. zpívají ___________________________(5)
6. miluji ___________________________(6)
7. je zdoben ___________________________(7)
8. nosíte ___________________________(8)
9. dívají se ___________________________(9)
10. je zdraven  ___________________________(10)

Správné odpovědi: 1) labórámus ; 2) narrás / nárrás ; 3) laudantur / sunt laudáre ; 4) cónfirmat ; 5) cantant ; 6) amó ; 7) ornátur / órnátur ; 8) portátis ; 9) spectant ; 10) salútátur
/p>
Přepis bublinkové nápovědy: