Vztažná zájmena

Vydáno dne 19.09.2009

Vztažná zájmena se od těch tázacích příliš neliší, v podstatě jsou shodná s tázacími, jen se u nich nevyskytuje otazník. Existuje však skupina, která v tázacích není a která se částečně řadí do vztažných – „neurčitě vztažná.“ Více zde.Vztažná zájmena (pronomina relativa)

Tato zájmena jsou shodná s tázacími, přesto, dle rčení "Opakování je matka moudrosti" jsem se rozhodl vše zopakovat a přidat ještě jednu skupinu.


KDO, CO

Těmito zájmeny se vztahujeme k osobě, zvířeti či věci, jsou to tedy vztažná zájmena se subjektivní platností.

Zájmeno KDO nerozlišuje rod ženský a mužský a množné číslo od jednotného, když se ptáme tímto zájmenem, nevíme, o koho se jedná, zda-li je to žena, muž, či ženy, muži, obojí.

Zájmena KDO + CO
Pád
KDO
CO
Nominativ
QUIS
QUID
Genitiv
CUIUS
CUIUS REI
Dativ
CUI
CUI REI
Akuzativ
QUEM
QUID
Vokativ
-
-
Ablativ
QUÓ
QUÁ

Střední rod používá výrazy se slovem RES. Je to proto, že se ptáme na věc, je to vlastně spojení tázacího zájmena "která" se substantivem věc:

CUIUS x CUIUS REI = čeho
CUI x CUI REI? = čemu
QUO? x QUA RE? = čem


KTERÝ, JENŽ

Těmito zájmeny se vztahujeme k vlastnostem. Ty se vyjadřuje adjektivy (modrý, hubený, chytrý...), z toho vyplývá, že jsou to vztažná zájmena s platností adjektivní.

Jednotné číslo
Pád
KTERÝ, JENŽ
KTERÁ, JEŽ
KTERÉ,JEŽ
Nominativ
QUÍ
QUAE
QUOD
Genitiv
CUIUS
CUIUS
CUIUS
Dativ
CUI
CUI
CUI
Akuzativ
QUEM
QUAM
QUOD
Vokativ
-
-
-
Ablativ
QUÓ
QUÁ
QUÓ

 

Množné číslo
Pád
KTEŘÍ, JEŽ
KTERÉ, JEŽ
KTERÁ, JEŽ
Nominativ
QUÍ
QUAE
QUAE
Genitiv
QUÓRUM
QUÁRUM
QUÓRUM
Dativ
QUIBUS
QUIBUS
QUIBUS
Akuzativ
QUÓS
QUÁS
QUAE
Vokativ
-
-
-
Ablativ
QUIBUS
QUIBUS
QUIBUS

CUM

vyskytne-li se ablativ s předložkou CUM, pak stojí tato předložka za zájmenem a tvoří spolu jeden celek:

QUOCUM, QUACUM, QUIBUSCUM


KDOKOLI, COKOLI

Tato zájmena řadíme do zvláštní skupiny "neurčitě vztažná". Jak už název napovídá, obsahují složku vztažnou (kdo, co, jaký, který) a složku neurčitou (koli).

Pro výrazy kdokoli a cokoli můžeme použít zájmen QUISQUIS a QUIDQUID . Ty se dají užít pouze v tomto prvním pádě. Je-li třeba skloňování, pak použijeme zájmen v následující tabulce:

Jednotné číslo
Pád
JAKÝKOLI, KTERÝKOLI
JAKÁKOLI, KTERÁKOLI
JAKÉKOLI, KTERÉKOLI
Nominativ
QUÍCUMQUE
QUAECUMQUE
QUODCUMQUE
Genitiv
CUIUSCUMQUE
CUIUSCUMQUE
CUIUSCUMQUE
Dativ
CUICUMQUE
CUICUMQUE
CUICUMQUE
Akuzativ
QUEMCUMQUE
QUAMCUMQUE
QUODCUMQUE
Vokativ
-
-
-
Ablativ
QUÓCUMQUE
QUÁCUMQUE
QUÓCUMQUE

Jak je vidět, skloňuje se pouze první část slova, zbytek CUMQUE je neměnný. Skloňované části nejsou nic jiného než prostá vztažná zájmena JAKÝ, KTERÝ, ono je to vlastně logické, v češtině se skloňuje také pouze první šást, druhá -KOLI- je stejná (jakákoli, kterémukoli, čehokoli).

Skloňované maskulinum (QUICUMQUE) a neutrum (QUODCUMQUE) lze použít také jako substantivum kdokoli, cokoli.

Množné číslo
Pád
JACÍKOLI, KTEŘÍKOLI
JAKÉKOLI, KTERÉKOLI
JAKÁKOLI, KTERÁKOLI
Nominativ
QUÍCUMQUE
QUAECUMQUE
QUAECUMQUE
Genitiv
QUÓRUMCUMQUE
QUÁRUMCUMQUE
QUÓRUMCUMQUE
Dativ
QUIBUSCUMQUE
QUIBUSCUMQUE
QUIBUSCUMQUE
Akuzativ
QUÓSCUMQUE
QUÁSCUMQUE
QUAECUMQUE
Vokativ
-
-
-
Ablativ
QUIBUSCUMQUE
QUIBUSCUMQUE
QUIBUSCUMQUE

Opět stejná situace, první část slova - vztažná - se skloňuje, zatímco druhá - neurčitá - zůstává neměnná.

 

 

Přepis bublinkové nápovědy: