První věty - četba pro začátečníky #4

Vydáno dne 20.09.2009

V tomto článku se opět vrátíme k základní slovní zásobě a mluvnici. Tentokrát ale použijeme text jako cvičení.V tomto testu si vyzkoušíte základní slovní zásobu a první mluvnici. Do rámečků vždy doplňte tvar příslušného slova v závorce ve správném tvaru. Na závěr si můžete nechat test vyhodnotit, ukáží se vám správné odpovědi a také vysvětlení těch špatných.


Scaena príma: Julia et Quintus.
Julia: Quinte, spectá! Puellam ___________________________(1) (parvus, a, um) vidés?
Quintus: Videó. Cúr puella rosás ___________________________(2) (pulcher, a, um) ___________________________(3) (portó, áre)?
Julia:Puella rosás ___________________________(4) (amó, áre). Etiamrósás ___________________________(5) (amó, áre).
Quintus nótat: Julia ___________________________(6) (rosa, ae, f.) amat.


Scaena secunda: Márcus et Quintus.
Quintus Marcum ___________________________(7) (vocó, áre).
Quintus: Marce, Julia ___________________________(8) (rosa, ae, f.) amat.
Marcus: Bene, portá ___________________________(9) (Julia, ae, f.) rosás!
Quintus:Ignoró, ubí rosae ___________________________(10) (esse).
Marcus:Rosae ripam ___________________________(11) (aqua) ___________________________(12) (ornó, áre).


Scaena tertia:
Quintus apud
___________________________(13) aquae:.
Híc silva est, híc flúmen, sed ubi ___________________________(14) (rosa, ae, f.) sunt? Rosae nón ___________________________(15) (videó, ére).
„Rosae ___________________________(16) (ripa, ae, f.) aquae ___________________________(17) (ornó, áre),“ memoriá tenet Quintus.
Quintus spectat et rosás ___________________________(18) (videó, ére). Quíntus ___________________________(19) (laetus, a, um) est. Rosás pró ___________________________(20) (Julia, ae, f.) ___________________________(21) (habeó, ére). Quintus ___________________________(22) (Julia) amat. Julia amat ___________________________(23) (Quintus, í, m.).

Správné odpovědi: 1) parvam ; 2) pulchrás / pulchras ; 3) portat ; 4) amat ; 5) amó / amo ; 6) rosás / rosas ; 7) vocat ; 8) rosás / rosas ; 9) Juliae ; 10) sunt ; 11) aquae ; 12) ornant ; 13) rípam / ripam ; 14) rosae ; 15) vidétur / videtur ; 16) ripam ; 17) ornant ; 18) videt ; 19) laetus ; 20) Juliá / Julia ; 21) habet ; 22) Juliam / Júliam ; 23) Quintum / Quíntum
/p>

 

Přepis bublinkové nápovědy: