Salve Regina

Vydáno dne 07.10.2009

Po čase opět další ukázka z církevní latiny. V článku se můžete seznámit s latinskou modlitbou Zdrávas Královno, včetně jejího chorálního nápěvu.Salve Regina

Autorem textu této mariánské antifony je patrně středověký básník Heřman z Reichenau, někdy je ale autorství připisováno zcela nebo částečně sv. Anselmu z Luccy nebo sv. Bernardovi. Již po staletí má tato rozšířená modlitba také český text, původní byl však v latině. A právě ten si můžete přečíst a zároveň si poslechnout nejznámější nápěv modlitby:

Salve Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus exsules
filii Hevae.
Ad te suspiramus gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium
ostende.
O clemens,
o pia,
o dulcis Virgo Maria.

 


Česká verze modlitby:

Zdrávas Královno, Matko milosrdenství,
živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva!
K tobě voláme, vyhnaní synové Evy,
k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí.
A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči
a Ježíše, požehnaný plod života svého,
nám po tomto putování ukaž,
ó milostivá,
ó přivětivá,
ó přesladká Panno Maria!

Přepis bublinkové nápovědy: