De dis deabusque Romanis

Vydáno dne 08.10.2009

Tento článek je cvičením pro studenty začátečníky, kteří potřebují prověřit svoji orientaci v základní mluvnici.De dis deabusque Romanis

V následujícím textu, který pojednává o římských bozích a bohyních, doplníte do rámečku správný tvar slova uvedeného v závorce. Neznámá slovíčka najdete v našem slovníku, obtížnější gramatiku naleznete vysvětlenou v žárovičkách. Po vyhodnocení si můžete zkontrolovat své správné i špatné odpovědi.

Iuppiter, sumus ___________________________(1) (deus), et Iuno et Minerva, dea litterárum, et multí alií dí TTT ___________________________(3) (patria) Románórum et populum Romanum ___________________________(4) (servó). Itaque ___________________________(5) (vir) et feminae dís deábusque TTT sacrificant et multa ___________________________(7) (templum) aedificant. ___________________________(8) (Minerva) etiam multae statuae et ___________________________(9) (ara) sunt. Galea et hasta ornat (figura) Minervae, nam Minerva non solum (sapientia), sed etiam pugnárum cruentárum dea est.

Správné odpovědi: 1) deórum / deorum ; 2) patriam ; 3) servant ; 4) virí / viri ; 5) templa ; 6) Minervae ; 7) arae ; 8) figuram ; 9) sapientiae
Přepis bublinkové nápovědy: