Latina kolem nás - Praha, Pražský hrad I

Vydáno dne 14.10.2009

Latinský nápis na druhém nádvoří Pražského hradu.Lingua Latína circá nós - latina kolem nás

V tomto článku se podíváme na další z celé řady pražských latinských nápisů. Za tímto budeme putovat na druhé nádvoří Pražského hradu. Jedná se o slova, která řekl Ježíš apoštolu Šimonovi - svatému Petrovi, když mu předával klíče od nebeského království:

inscriptio

TU ES PETRUS
ET SUPER HANC
PETRAM
AEDIFICABO
ECCLESIAM MEAM

Slovo petra, -ae, f. znamená skála. Petrus je pak latinská podoba jména Petr. Velice praktické je slovíčko aedificó, se kterým se můžeme setkat velice často na nejrůznějších stavbách, známená totiž stavět, budovat. Slovo ecclesia možná známe jako kostel, zde má ale význam trochu jiný, a sice církev.

Přepis bublinkové nápovědy: