Procvičujeme základní mluvnici #9

Vydáno dne 23.10.2009

V tomto cvičení se zaměříme na slovesa, prozatím 1. a 2. konjugace.Jak jste již zvyklí, doplňte do rámečků správné tvary sloves v závorce. Časujte pozorně. Jednotlivá slovíčka najdete v našem slovníku.

míles

1. Fémina ___________________________(1) (laboró, áre).
2. Servus dominó cénam ___________________________(2) (paró, áre).
3. Puellae et puerí ___________________________(3) (cantó, áre).
4. Rípae aquae rosís ___________________________(4) (ornó, áre).
5. Forma lunae varia ___________________________(5) (sum, esse).
6. Magistra fabulam pulchram ___________________________(6) (narró, áre).
7. Júlia, ___________________________(7) (portó, áre) rosam!
8. Oppida pulchra procellís ___________________________(8) (déleó, ére).
9. Cúr ___________________________(9) (déleó, ére), puella, rosam pulchram?
10. Statuam poetae clárí ___________________________(10) discipulí (videó, ére).

Správné odpovědi: 1) laborat ; 2) parat ; 3) cantant ; 4) ornantur ; 5) est ; 6) narrat ; 7) portá / porta ; 8) délentur / delentur ; 9) délés / deles ; 10) vident
/p>
Přepis bublinkové nápovědy: