Procvičujeme základní mluvnici #10

Vydáno dne 24.10.2009

Ještě jednou se podíváme na slovesa 1. a 2. konjugace.Doplňte do rámečků správné tvary sloves v závorce. Jednotlivá slovíčka najdete v našem slovníku.

míles

1. Discipula improba á magistrís ___________________________(1) (castígó, áre).
2. Virí probí bene discipulós suós ___________________________(2) (éducó, áre).
3. Rosae pulchrae puellam ___________________________(3) (ornó, áre).
4. In scholá magistrí et discipulí ___________________________(4) (sum, esse).
5. Incolae pró patriá bene ___________________________(5) (laboró, áre).
6. Serva pigra á dominá ___________________________(6) (moneó, ére).
7. Aegrótus á medicó ___________________________(7) (sánó, áre).
8. Dominus servó ___________________________(8) (imperó, áre).
9. Quó TTT ___________________________(10) (properó, áre), amící?
10. Cúr ___________________________(11) (castígó, áre) á magistró, puer?
11. Salvé, magister, puerí té ___________________________(12) (salútó, áre).
12. Boní líberí librós bonós ___________________________(13) (amó, áre).
13. Puerí arás deórum ___________________________(14) (ornó, áre).
14. In belló multa (sum, esse) proelia.

Správné odpovědi: 1) castígátur / castigatur ; 2) éducant / educant ; 3) ornant ; 4) sunt ; 5) laborant ; 6) monétur / monetur ; 7) sánátur / sanatur ; 8) imperat ; 9) properatis / properátis ; 10) castígaris / castigaris ; 11) salútant / salutant ; 12) amant ; 13) ornant ; 14) sunt
/p>
Přepis bublinkové nápovědy: