Lékařská slovní zásoba pro začátečníky - cvičení #6

Vydáno dne 19.11.2009

V testovém cvičení si prozkoušejte orientaci v koncovkách 1. a 2. deklinace.Najděte chybějící slovo ve správném tvaru podle smyslu spojení.

 1. cancer ________

  1. cerebrum
  2. digitís
  3. oculó
  4. ventriculí
 2. ante morbum ________

  1. cerebró
  2. chronicum
  3. maligna
  4. rectís
 3. sub scapulá ________

  1. aegrótó
  2. dextrá
  3. externus
  4. sinistrum
 4. post influenzam ________

  1. chronicá
  2. incerta
  3. infectiosam
  4. variás
 5. remedium contrá morbum ________

  1. costam
  2. nervó
  3. oculí
  4. spasmum
 6. fráctúra costae ________

  1. externam
  2. líbera
  3. spuriae
  4. vérum
 7. scarlatína ________

  1. acúta
  2. chronicum
  3. malignae
  4. molestus
 8. periodus ________

  1. ante morbó
  2. critica
  3. chronicus
  4. perniciósum
 9. aqua ________

  1. déstílláta
  2. dúrum
  3. palátí
  4. rósa
 10. infrá lobum ________

  1. dextrum
  2. dúró
  3. líberí
  4. sinistram
Správné odpovědi: 1) d, 2) b, 3) b, 4) c, 5) c, 6) c, 7) a, 8) b, 9) a, 10) a
/p>
Přepis bublinkové nápovědy: