Věděli jste? - O výchově ve Spartě

Vydáno dne 20.12.2009

Další článek starověkých reálií. Řecko a jeho kultura nepochybně ovlivnili kulturu celé Evropy. Podívejte se tedy, jak se vychovávaly děti ve Spartě.Výchova dětí ve Spartě

Ve Spartě se každý jedinec měl úplně podrobit potřebám státu. Proto také spartský městský stát věnoval dětem a jejich výchově velkou pozornost. Cílem výchovy bylo vojenství a občanská kázeň. Pokud se dítě nenarodilo zdravé, bylo odloženo do Taygetských hor. Zdravé dítě bylo vychovávano do 6 let matkou. Spartská žena matka byla vychovávána velmi přísně ke kázni a poslušnosti svému manželu, ale také fyzicky cvičila a sama vedla děti k otužilosti.

Výchova chlapců

V 7 letech přebíral výchovu chlapce stát. Státní výchova trvala až do 30 let věku mladého muže. Z počátku bylo dítě přiděleno k družstvu, kterému velel dvacetiletý mladík. Tohoto velitele museli přesně poslouchat, jinak byli bičováni. Chlapci museli být zcela poslušni. Od svého velitele se také učili. Měli málo stravy, jen lehké oblečení, chodili bosi. Cvičili běh, skok, zápas, vrhali diskem a oštěpem. milesVelká pozornost byla věnována také výuce psaní a čtení, dále zpěvu a hudbě. Mladíci se učili různé druhy tanců a všeobecné vzdělání získávali z Homérských veršů, které se učili nazpaměť. Kromě toho se učili státní zákony.

Ve 12 letech se výchova zpřísnila. Mladíci dostávali jen velmi málo jídla. Proto směli krást, ale nesměli být chyceni. Pokud se při krádeži nechali chytit, byli potrestáni, pokud nebyli chyceni, byli pochváleni. K oblečení měli jen jeden jednoduchý oděv, od 15 let spali jen na rákosí a sítích. Museli se velmi otužovat a každý rok byli bičováni do krve, přičemž nesměli projevit bolest. Směli se už účastnit společných hostin mužů, poslouchali tak jejich hovorům o státu, o dobrých i špatných činech a rozšiřovali si tak své názory a vědomosti. Pokud se jich na něco starší mužové zeptali, museli krátce (lakonicky) odpovědět.

Od 20 let si nechávali narůst vousy a vlasy a stali se vojíny. Mladý muž dál cvičil se svými kolegy z družstva a směl se oženit. Teprve od 30 let se stal plnoprávným občanem, zakládá si vlastní domácnost nebo žije u otce nebo staršího bratra.

Vojenský život byl pro muže povinný do 60 let věku.

Výchova dívek

Sparťanky i po sedmém roce života žily u matky, cvičily se ve sportech a hudbě, účastnily se závodů ale také obřadných tanců a sborových zpěvů s chlapci. Říká se, že přísná výchova se odrazila v jejich oddanosti a pečlivosti, v Řecku byly spartské ženy považovány za pečlivé matky a hospodyně.

 

Přepis bublinkové nápovědy: