Procvičujeme zájmena

Vydáno dne 21.12.2009

Opakování všech skupin zájmen. 1. Vše své se sebou nosím.

  1. Omnia mea cum me porto.
  2. Omnia mea mecum porto.
  3. Omnia mea secum portat.
  4. Omnia mea secum porto.
 2. Časy se mění a my se měníme s nimi.

  1. Tempora mutantur et ego mutamur in illis.
  2. Tempora mutantur et nos mutamur in illas.
  3. Tempora mutantur et nos mutamur in illis.
  4. Tempora mutantur et nos mutamur in illos.
 3. Miluji Tebe, Ty miluješ mne..

  1. Ego diligam te, te diligis me.
  2. Ego diligam tibi, tu diligis mihi.
  3. Ego diligo te, tu diligis me.
  4. Ego diligo tu, te diligis me.
 4. Sebe a své věci braňte statečně!

  1. Se suasque fortiter defendite!
  2. Se vestraque fortiter defendite!
  3. Vos suasque fortiter defendite!
  4. Vos vestraque fortiter defendite!
 5. Co je líbeznějšího než jméno vlasti?

  1. Quem est dulcius quam nomen patriae
  2. Quid est dulcius quam nomen patriae?
  3. Quis est dulcius quam nomen patriae?
  4. Quo est dulcius quam nomen patriae?
 6. Žádná láska není taková jako láska matky. (Žádná láska)

  1. Nihil amor talis est quam matris.
  2. Nullis amoris talis est quam amor matris.
  3. Nullius amor talis est quam matris.
  4. Nullus amor talis est quam matris.
 7. Oněm lidem věřit je velmi obtížné.

  1. Illii hominibus credere difficillimum est.
  2. Illiis hominibus credere difficillimum est.
  3. Illis hominibus credere difficillimum est.
  4. Illius hominibus credere difficillimum est.
 8. Druhé já

  1. Alter ego.
  2. Altera ego.
  3. Alteríus ego.
  4. Altríus ego.
 9. Nic nového pod sluncem.

  1. Nemo novi sub sole.
  2. Nihil novi sub sole.
  3. Nihili novi sub sole.
  4. Nihilius novi sub sole.
 10. Přijel král celého království.

  1. Rex toti regni venit.
  2. Rex toti regnis venit
  3. Rex totio regno venit.
  4. Rex totius regni venit.
Správné odpovědi: 1) b, 2) c, 3) c, 4) d, 5) b, 6) d, 7) c, 8) a, 9) b, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: