Adjektiva v praxi - #2

Vydáno dne 05.01.2010

Opět krátká desetiminutovka, ve které budeme spojovat podstatná jména 1. – 3. deklinace s přídavnými jmény 1. – 2. deklinace.Do prázdných rámečků doplňte správné odpovědi. Po vyhodnocení se vám ukáží správné odpovědi a vysvětlení těch špatných.

1. pilný žák ___________________________(1)
2. krásná žena ___________________________(2)
3. řádný (poctivý) muž ___________________________(3)
4. malé město ___________________________(4)
5. velké pocty ___________________________(5)
6. spravedlivý zákon ___________________________(6)
7. zkušený voják ___________________________(7)
8. pravý (skutečný) přítel ___________________________(8)
9. dlouhý čas ___________________________(9)
10. starodávný rod ___________________________(10)
11. známý spisovatel  ___________________________(11)

Správné odpovědi: 1) discipulus industrius / industrius discipulus ; 2) fémina pulchra / femina pulchra ; 3) vir probus / probus vir ; 4) oppidum parvum / parvum oppidum ; 5) honorés magní / honores magni ; 6) léx iústa / lex iusta ; 7) míles peritus / miles peritus ; 8) amícus vérus / amicus verus ; 9) tempus longum / longum tempus ; 10) gens antiqua / géns antíqua ; 11) scríptor nótus / scriptor notus
/p>
Přepis bublinkové nápovědy: