Lékařská slovní zásoba pro začátečníky - cvičení #7

Vydáno dne 08.01.2010

Budoucí zdravotní sestřičky si v tomto cvičení mohou procvičit substantiva 3. deklinace. 1. zlomenina pánve ________

  1. fráctúra pelvés
  2. fráctúra pelvibus
  3. fráctúra pelvis
  4. fráctúra pelvium
 2. chronický zánět ________

  1. ínflammátió chronica
  2. ínflammátió chronicó
  3. ínflammátió chronicum
  4. ínflammátió chronicus
 3. bolesti zubů ________

  1. dolor dentis
  2. dolorés dentés
  3. dolorés dentium
  4. doloribus dentés
 4. levé ucho ________

  1. auris sinister
  2. auris sinistra
  3. auris sinistris
  4. auris sinistrum
 5. konec nemoci ________

  1. fínés morbís
  2. fínis morbí
  3. fínis morbis
  4. fínius morbus
 6. injekce proti bolesti ________

  1. iniectió contrá dolor
  2. iniectió contrá dolorem
  3. iniectió contrá dolorí
  4. iniectió contrá doloris
 7. pod pravou plící ________

  1. sub pulmó dexter
  2. sub pulmóne dextrá
  3. sub pulmóne dextró
  4. sub pulmónis dextró
 8. lidské tělo ________

  1. corpus hominés
  2. corpus hominí
  3. corpus hominus
  4. corpus homó
 9. operace vředu ________

  1. operátió ulceris
  2. operátió ulceró
  3. operátió ulcó
  4. operátió ulcus
 10. kvůli poranění páteře ________

  1. propter vulnem columnae vertebrárum
  2. propter vulnera columna vertebrárum
  3. propter vulnus columnae vertebrárum
  4. proter vulnerem columnae vertebrárum
Správné odpovědi: 1) c, 2) a, 3) c, 4) b, 5) b, 6) b, 7) c, 8) b, 9) a, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: