Seinerová Vlasta: Latina pro zdravotnické školy 12. lekce

Vydáno dne 09.01.2010

11. lekce obsahuje číslovky, ty si můžete nastudovat a procvičit v různých cvičeních na našem webu, proto se podíváme na slovní zásobu z další lekce.Slovní zásobu uvádíme s laskavým svolením autorky učebnice.

 
aménorrhoea - vynechání menstruace

noun - -ae, f.

 
céterí - ostatní

-í, -ae, -a

déns moláris
déns moláris - stolička

noun - -tis, m.

déns praemoláris
déns praemoláris - třenový zub

noun - -is, m.

 
dúrus - tvrdý, tuhý

us, a, um

 
fatígátó - únava

noun - -ónis, f.

 
genus - rod, druh, pokolení

noun - -eris, n.

 
intrámúsculáris - nitrosvalový

-e, dvojvýchodné adj.

 
intrávénósus - nitrožilní

us, a, um

moláris
moláris - mlecí

is, e

 
mollis - měkký, jemný

is, e

 
multus - mnohý

us, a, um

 
nausea - nevolnost
AmE
Přehrát

noun - -ae, f.

palátum
palátum - patro

noun - -í, n.

praemoláris
praemoláris - třenový, premolární

is, e

 
subcutáneus - podkožní

us, a, um

 
varius - rozmanitý, různý

us, a, um

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online

/p>
Přepis bublinkové nápovědy: