Procvičujeme základní mluvnici #13

Vydáno dne 10.01.2010

V doplňovacím cvičení si procvičíte 3. deklinaci.Do rámečků doplňte správné tvary slov v závorce. Slovíčka najdete v našem slovníku, skloňování 3. deklinace ZDE a ZDE. Další cvičení na 3. deklinaci např. ZDE.

lupus

1. páreámus ___________________________(1) (léx v pl.)
2. ámátis ___________________________(2) (animal)
3. ___________________________(3) (scríptor v pl.) honorés tribuimus.
4. audímus longás ___________________________(4) (orátió)
5. ___________________________(5) (avis) cantant
6. In marí altó varia ___________________________(6) (animal) genera vívunt.
7. Ó ___________________________(7) (tempus), ó mórés!
8. ___________________________(8) (os, ossis) dúra sunt.
9. ___________________________(9) (léx) iústae sunt.
10. ___________________________(10) (míles) fortiter pugnábant.
11. Poetae saepe dé ___________________________(11) (victor v pl.) cantant.
12. Homó ___________________________(12) (homo) lupus.
13. Villa amící pulchrís ___________________________(13) (flós) ornátur.

Správné odpovědi: 1) légibus / legibus ; 2) animal ; 3) scríptóribus / scríptoribus ; 4) orátiónés / orationes ; 5) avés / aves ; 6) animálium / animalium ; 7) tempora ; 8) Ossa / ossa ; 9) Légés / légés ; 10) Mílités / mílités ; 11) victóribus / victoribus ; 12) hominí / homini ; 13) flóribus / floribus
/p>
Přepis bublinkové nápovědy: