Procvičujeme komparativ - #3 klasika

Vydáno dne 03.02.2010

Podíváme se na procvičení stupňování adjektiv, tentokrát pro studenty klasických oborů a prozatím pouze komparativ.V následujícím cvičení vybírejte z nabízených možností slovo ve správném tvaru. Klikejte tak dlouho, dokud se neobjeví správný tvar. Po vyhodnocení se vám ukáží správné odpovědi a vysvětlení, kde jste udělali chyby. Neznámou slovní zásobu najdete v našem slovníku, i když se tváří, jako slovník anglicko-český nebo česko-anglický. :-)

1. Ferrum __(1)   et __(2)   est quam__(3) , sed aurum est pretiósus__(4) .
2. Vulpés caudam habet __(5)   quam lupus.
3. Patria est cívibus bonís __(6) quam __(7) .
4. Ávés __(8)   sunt__(9) .
5. Flórés __(10)   in prátó invenímus.
6. Hominí felící víta __(11)   est.
7. Praemium meum __(12)   quam tuum erat. Cúr?
8. Estne Ovidius poeta __(13)   Cicerone?
9. Récta itinera __(14)   sunt quam oblíqua.
10. Avárus saepe __(15)   quam pauper est.

__(16)


Správné odpovědi: 1) dúrius ; 2) útilius ; 3) aurum ; 4) ferró ; 5) longiórem ; 6) cárior ; 7) víta ; 8) celeriorés ; 9) hominibus ; 10) pulchriorés ; 11) brevior ; 12) miserius ; 13) clarior ; 14) brevióra ; 15) miserior
/p>
Přepis bublinkové nápovědy: