Procvičujeme komparativ #5 - klasika

Vydáno dne 05.02.2010

Další cvičení na komparativ, tentokrát budeme vybírat správné odpovědi z nabídky.Vyberte z nabídky správnou možnost, neznámá slovíčka můžete najít v našem slovníku, který se sice tváří jako anglicko-český, ale opravdu bude vyhledávat slovíčka latinská. :-)

 1. Kratší cesta ________

  1. iter brevior
  2. iter brevius
  3. itiner brevior
  4. itineris brevioris
 2. kratší cesty ________

  1. itera breviora
  2. itera brevius
  3. itinera breviora
  4. itinera breviusa
 3. po kratší cestě ________

  1. post iter brevius
  2. post iterem breviusem
  3. post itinere breviore
  4. post itinerem breviorem
 4. na kratší cestě ________

  1. in iter brevius
  2. in itinere breviore
  3. in itinere breviuse
  4. in itinerem breviorem
 5. slavnější básník ________

  1. poeta clarior
  2. poeta clariora
  3. poeta clarius
  4. poeta clariusa
 6. slavnějším básníkům ________

  1. poetás cláriórés
  2. poetibus clárioribus
  3. poetís cláribus
  4. poetís clárióribus
 7. se slavnějším básníkem ________

  1. cum poetá clárie
  2. cum poetá cláriore
  3. cum poetam clariorem
  4. cum poetáre cláriáre
 8. zhoubnější války ________

  1. bella perniciósiora
  2. bella perniciósisa
  3. bellí perniciósí
  4. bellós perniciósiorés
 9. slavnější básníci ________

  1. poetae clariae
  2. poetae clariorae
  3. poetae clariorés
  4. poetae clariorí
 10. před zhoubnější válkou ________

  1. á belló perniciósiore
  2. ante bellum perniciósiorem
  3. ante bellum perniciósius
  4. per bellum perniciósius
 11. zhoubnějšími válkami ________

  1. bella perniciósiora
  2. bellibus perniciosioribus
  3. bellís perniciósioribus
  4. bellís perniciósiósibus
 12. kvůli zhoubnějším válkám ________

  1. inter bella perniciósiora
  2. per bellum perniciósius
  3. propter bella perniciósiora
  4. propter bellós perniciósiorés
Správné odpovědi: 1) b, 2) c, 3) a, 4) b, 5) a, 6) d, 7) b, 8) a, 9) c, 10) c, 11) c, 12) c
/p>
Přepis bublinkové nápovědy: