Procvičujeme adverbia #2

Vydáno dne 21.02.2010

Podíváme se na příslovce tvořená od všech deklinací a také na jejich stupňování.Vyberte správnou odpověď, po vyhodnocení se vám ukáží správné odpovědi a vysvětlení. Výbíráte tím, že klikáte na šedé okénko s otazníkem, až budete s odpovědí spokojeni, přestaňte klikat. :-)

camelus

1. Multae avés __(1)   volant.
2. Bene lege et __(2)   scríbe!
3.Apud Lacedaemoniós mós erat __(3)   respondére,__(4)   pugnáre,__(5)   vívere,labórés __(6) toleráre.
4. Ovidií poétae verba nóta sunt: Mala arbor __(7)   rádícés agit quam bona.
5. Hominés __(8) et __(9)   crédunt oculís quam auribus.
6. Pár cum parí __(10)   iungitur.
7. Hostés __(11) et __(12)   agrós delent.
8. Discipulí probí parent verbís magistrí __(13) .
9. Equus longe vivit, camelus __(14) , elephans __(15) .

__(16)


Správné odpovědi: 1) alté ; 2) pulchré ; 3) breviter ; 4) fortiter ; 5) honesté ; 6) patienter ; 7) altius ; 8) saepius ; 9) melius ; 10) facillimé ; 11) longé ; 12) láté ; 13) díligenter ; 14) longius ; 15) longissimé
/p>
Přepis bublinkové nápovědy: