Procvičujeme futurum I #2

Vydáno dne 22.02.2010

Cvičení na slovesné tvary není nikdy dost. Procvičíme si budoucí čas, prozatím aktivní tvary.Vyberte z nabídky správnou odpověď. Slovní zásobu najdete ve vyhledávání nebo ve slovníku, i když se tváří jako slovník anglický. Slova ale musíte zadat v základních tvarech, tj. u jmen v nominativu sg., u sloves v 1.os. sg., tak jsou řazena i v papírových slovnících.

 1. Dónec eris félíx, multós ________ amícós.

  1. numerábás
  2. numerábis
  3. numerás
  4. numerés
 2. Epistulam ad amícum ________.

  1. mittébámus
  2. mittebimus
  3. mittémus
  4. mittimus
 3. Hieme nix alba omnia teget, terra ________.

  1. quiéscébat
  2. quiéscébit
  3. quiéscet
  4. quiéscit
 4. Crás ambulábó cum amícís in silvá et ________ vócés avium.

  1. audiam
  2. audiébam
  3. audiébó
  4. audió
 5. Virí probí animum neque calamitás ________ neque fortúna.

  1. frangébat
  2. frangent
  3. franget
  4. frangit
 6. Tempus omnia ________.

  1. sanábat
  2. sanábit
  3. sanat
  4. sanet
 7. Sí boní eritis, parentibus et magistrís ________.

  1. placébátis
  2. placébitis
  3. placéetis
  4. placétis
 8. Sí bellum ________ dux magná vóce mílités ad bellum vocábit.

  1. imminébat
  2. imminébit
  3. immineóbit
  4. imminet
 9. Vér novum flóribus terram ________.

  1. vestiébat
  2. vestiébit
  3. vestiet
  4. vestit
 10. Per errórem ad véritátem, per calamitátem ________ ad félicitátem.

  1. veniébat
  2. veniébis
  3. veniés
  4. venis
Správné odpovědi: 1) b, 2) c, 3) c, 4) a, 5) c, 6) b, 7) b, 8) b, 9) c, 10) c
/p>
Přepis bublinkové nápovědy: