Záludné slovíčko DOMUS

Vydáno dne 23.03.2010

Co je záhadného na slově DOMUS – dům? O tom bude dnešní článek.DOMUS, -ús, f. - dům

 

domus Slovíčko dům určitě patří k těm základním v každém jazyce. V latině má ale několik zvláštností, právě proto, že patří nepochybně mezi nejpoužívanější slova a také mezi slova nejstarší.

Především je ženského rodu. Kdo už jste se věnovali 4. deklinaci, tak víte, že většina slov této deklinace je rodu mužského, popř. středního. K ženskému rodu a současně čtvrté deklinaci počítáme jen velmi omezené množství slovní zásoby. Např. slovíčko ruka - manus, ús, f., nebo jehla acus, ús, f.

Skloňování

Domus, ús, f.
domuskdo co důmdomúsdomy
domúsdomudomuum i domórumdomů
domuídomudomibusdomům
domumdůmdomús i domósdomy
domusdomedomúsdomy
domó nikoli domúdomemdomibuss domy

Domus ve funkci příslovečného určení místa

Ubi es? Domí.

Quó vádis? Domum.

Unde abis? Domó.

A na závěr ustálené spojení: domí bellíque nebo obdobné domí mílitiaeque /čti mílicijékve/

 

Přepis bublinkové nápovědy: