Procvičujeme základní mluvnici #16

Vydáno dne 30.03.2010

Deklinace i konjugace přibývají, podívejme se na test všeobecných znalostí pokročilejšího začátečníka.Vyberte z nabídky správnou odpověď. Na našem webu prozatím částečně funguje dvojité klikání - dvakrát klikněte na neznámé slovíčko, slovník vyhledá jeho význam. Pokud neuspějete, vepište slovo do vyhledávání, tato funkce funguje spolehlivě.

 1. Glória ________ et Fílió et Spirituí Sanctó. Amen.

  1. Pater
  2. Patrem
  3. Patrí
  4. Patris
 2. Saepe parvá mílitum ________ magna hostium multitúdó superábátur.

  1. manú
  2. manús
  3. manus
  4. manuum
 3. Féminae et puellae á Rómánís pácem ________ in genua cadébant.

  1. petens
  2. petentem
  3. petentés
  4. petentuum
 4. Órá pró nóbis, peccátóribus, nunc et in hóra mortis ________. Amen.

  1. nostra
  2. nostrae
  3. nostrí
  4. nostris
 5. Nam concordiá ________ rés créscunt, discordiá maximae dilábuntur.

  1. agcricolam
  2. bonís
  3. parvae
  4. villae
 6. Quínque sunt ________ corporis húmání.

  1. sensibus
  2. sensús
  3. sensus
  4. sensuum
 7. Deus ab hominibus ________ semper laudábitur et amábitur.

  1. benedictus
  2. bonós
  3. industrió
  4. piís
 8. Glória ________ Rómánórum et sapientiae Graecórum tempore nón délébitur.

  1. bonís
  2. mílitibus
  3. pugnás
  4. virtútis
 9. ________ ab amícís, sí amícós défendés.

  1. défendébáminí
  2. Défendéris
  3. défendétur
  4. défendimus
 10. Druidés magnum numerum ________ ediscébant.

  1. versórum
  2. versós
  3. versum
  4. versuum
Správné odpovědi: 1) c, 2) a, 3) c, 4) b, 5) c, 6) b, 7) d, 8) d, 9) b, 10) d
/p>
Přepis bublinkové nápovědy: