Procvičujeme základní mluvnici #17

Vydáno dne 16.04.2010

Čeká nás další opakovací test, měli byste znát všechny deklinace, konjugace také v imperfektu a futuru I a také stupňování přídavných jmen.Do rámečku vepište správný tvar slova v závorce podle smyslu věty. Nezapomeňte skloňovat, časovat, stupňovat. Slovní zásobu najdete v našem slovníku.

miles

1. Athenae civitás ___________________________(1) (opulentus) erat.
2. Avés variae autumnó in ___________________________(2) (regió) calidiórés ávolant.
3. Hominés ___________________________(3) (lupus) timébant.
4. Classis Graecórum ___________________________(4) (praeclarus) erat.
5. In terrá quattuor ___________________________(5) (pars) anní habémus: vér, aestátem, autumnum et hiemem.
6. Dolor animí saepe ___________________________(6) (magnus) corpore est.
7. Romání cum ___________________________(7) (exercitus) fortí saepe victorés erant.
8. Rés pública omnibus ___________________________(8) (Romanus) cara erat.
9. Castra exercituum Romanórum ___________________________(9) (principium) multárum urbium erant.
10. Homo habet quattuor ___________________________(10) (extremitás): duás superiorés et duás ínferiorés.

Správné odpovědi: 1) opulenta ; 2) regiónés / regiones ; 3) lupum / lupós ; 4) praeclara ; 5) partés / partes ; 6) maior ; 7) exercitú / exercitu ; 8) Romanis / Romanís ; 9) principium ; 10) extremitátés / extremitates
/p>
Přepis bublinkové nápovědy: