Procvičujeme základní mluvnici #18

Vydáno dne 18.04.2010

Další opakovací test, ve kterém procvičíte všechny deklinace a konjugace.Do rámečků vepište správný tvar slova v závorce podle smyslu věty. Všechna slovíčka najdete v našem slovníku, přestože se tváří jako anglicko-český, buďte si jisti, že s vámi bude komunikovat v latině. Pokud si nejste jisti základním tvarem slova, které chcete najít, napište jen jeho začáteční písmena, objeví se všechna slova, která tak začínají, mezi nimi určitě najdete to, které hledáte.

senator

1. Omnés líberí débent cúráre ___________________________(1) (parens) suós.
2. Facile multitúdó ___________________________(2) (exercitus) parvam urbem délébant.
3. Longitúdó dieí ___________________________(3) (varius) est.
4. Discipulí ___________________________(4) (díligens) á magistró laudábantur.
5. Pró líbertáte nostrae ___________________________(5) (rés) públicae saepe pugnábámus, pugnámus et pugnábimus.
6. Aetáte aureá oppida nón ___________________________(6) (munió).
7. Populí ___________________________(7) (pax) semper cupient.
8. Virtús cívium reí públicae ___________________________(8) (pródesse).
9. Equí ___________________________(9) (celer) ab hominibus amantur.
10. Virtútem ___________________________(10) (exercitus) Rómání multí scríptórés celebrábant.

Správné odpovědi: 1) parentés / parentes ; 2) exercituum / exercitús ; 3) varia ; 4) díligentés / dilitentes ; 5) reí / rei ; 6) muniébantur / muniebantur ; 7) pácem / pacem ; 8) pródest / prodest ; 9) celerés / celeres ; 10) exercitús / exercitus
/p>
Přepis bublinkové nápovědy: