Složeniny slovesa ESSE - přehled

Vydáno dne 20.04.2010

Na našem webu najdete gramatické vysvětlení složenin slovesa esse, v tomto článku se je můžete naučit jako slovní zásobu a v programu také on-line vyzkoušet.Vysvětlení složenin slovesa ESSE můžete najít ZDE. Vyzkoušet si cvičení se slovesy pak ZDE.

 
absum - scházet, chybět

verb - abesse, áfuí (abséns, entis)

 
adsum - být přítomen

verb - adesse, adfuí (i affuí)

 
désum - chybět, nedostávat se, scházet

verb - déesse, défuí

 
ínsum - být v něčem, být obsažen, vězet

verb - ínes, ínesse

 
intersum - účastnit se, být při něčem

verb - -esse, -fuí + dativ

 
obsum - škodit

verb - obesse, obfuí i offuí

 
possum - mohu
AmE
Přehrát

verb - posse, potuí, -

 
praesum - stojím v čele

verb - praeesse, praefuí -

 
prósum - prospívám

verb - pródesse, prófuí

 
subsum - být dole, pod něčím, ležet vespod

verb - superes, superesse

 
supersum - zbývám, jsem na živu

verb - superesse, superfuí

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online

/p>
Přepis bublinkové nápovědy: