Pygmalión

Vydáno dne 27.04.2010

Zjednodušené čtení pro začátečníky, příběh sochy, která se z lásky promění v živou dívku. Potřebujete deklinace, konjugace, imperfektum.Pygmalión

Pygmalión vir Graecus erat. Magnás dívitiás, multós amícós, multós servós habet. Féminás non amat, quod superbae sunt. Cottídié labórat et pulchrás statuás facit. Itaque clárus est.
Saepe Pygmalión cupit ab amicís laudárí, itaque vocat: "Veníte, ó virí et féminae, et pulchrás meás statuás vidéte."
Virí Graecí et féminae Graecae veniunt et statuás vident. Non castígant, sed laudant: "Ó Pygmalión, statuae tuae pulchrae sunt."

Industrius Pygmalión in camerá pulcherrimam statuam puellae facit. Statua flávás cómás, caeruleós oculós, rubrás genás habet. Pygmalión statuam amat et maestus est, quod statua véra puella non est. Sed potest deós oráre. Itaque in templum venit, deís sacrificat et deós et deás órat. Posteá domum properat et in cameram venit. Sed statuam nón videt! Itaque maestus est et flet. Tum pulchra fémina venit. Puella flávás cómás, caeruleós oculós, rubrás genás habet. Pygmalión puellam interrogat: "Quis es, ó puella?"
Puella respondet: "Deí et deae adsunt studiósís fabrís, ó Pygmalión. Statua eram, sed véra puella sum. Tua fémina esse cupió, tua semper eró!"
Pygmalión laetus est et puellam in mátrimónium dúcit.

Složitější slovní zásobu máte uvedenu níže, ostatní slovíčka najdete v našem slovníku. Nejprve vyzkoušejte dvojitě kliknout, pokud se slovíčko neobjeví, zadejte ho do vyhledávání. Nejste-li si jisti základním tvarem, dejte do vyhledávání několik prvních písmen.

Stejná pověst, ale vyprávěná o něco složitější latinou, s větším množstvím slovní zásoby, je ZDE.

caeruleus
caeruleus - modrý

us, a, um čti /céruleus/

 
camera - místnost, pokoj, komora

noun - -ae, f.

cóma
cóma - vlas

noun - -ae, f.

flávus
flávus - žlutý

us, a, um

fleó
fleó - plakat

verb - -ére, éví, étum

gena
gena - tvář, líce

noun - -ae, f.

in mátrimónium dúcere
in mátrimónium dúcere - vzít si za manželku

verb - -ere, dúcí, ductum

laetus
laetus - veselý, šťastný, radostný

-us, a, um

maestus
maestus - smutný, nešťastný

us, a, um

mátrimónium
mátrimónium - manželství

noun - -ií, n.

 
quod - protože

conjunction -

 
superbus - pyšný, zpupný

us, a, um

 
tum - tehdy, potom

adverb -

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online

/p>
Přepis bublinkové nápovědy: