Procvičujeme předložky #3

Vydáno dne 21.05.2010

Podívejme se na předložky ve spojení se substantivy všech deklinací.1. Ubi sella est?

Sella ___________________________(1) lectum et mensam est.

2. Ubi librí sunt?
Librí ___________________________(2) arcá sunt.

3. Ubi imágó est?
Imágó ___________________________(3) lectó est.

4. Ubi pulvínus est?
Pulvínus ___________________________(4) lectó est.

5. Ubi sella est?
Sella ___________________________(5) mensam est.

6. Ubi lectus est?
Lectus ___________________________(6) sellam et arcam est.

7. Ubi tapés est?
Tapés ___________________________(7) lectum est.

8. Ubi flórés damus?
Flórés ___________________________(8) arcam damus.

Správné odpovědi: 1) inter ; 2) in ; 3) suprá / supra ; 4) in ; 5) apud / ante ; 6) inter ; 7) contrá / contra ; 8) in / ad
Přepis bublinkové nápovědy: