Procvičujeme slovní zásobu - zdrávka #17

Vydáno dne 18.05.2010

Tentokrát přitvrdíme, přidáme procvičení řeckých termínů. 1. zubní kaz ________

  1. cariés dens
  2. cariés dentále
  3. cariés dentális
  4. cariés dentés
 2. neoperovatelný nádor ________

  1. cancer inoperábile
  2. cancer inoperábilius
  3. carcinóma inoperábile
  4. carcinóma inoperábilis
 3. poporodní bolesti ________

  1. dolor postnátális
  2. dolorés postnátále
  3. dolorés postnátálés
  4. dolorés postnátális
 4. nejistá znamení ________

  1. symptóma incerta
  2. symptóma incertum
  3. symptómata incerta
  4. symptómata incertí
 5. hnisavý zánět ________

  1. ínflammátió púra
  2. ínflammátió púrulenta
  3. ínflammátió púrulentus
  4. ínflammátió púrus
 6. poškozená sklovina ________

  1. adamantína laesa
  2. aménorrhea laesa
  3. ámótió laesa
  4. anodotia laesa
 7. podkožní injekce ________

  1. iniectió intramúsculáris
  2. iniectió intrávénósa
  3. iniectió subcutánea
  4. iniectió substantia
 8. velká dušnost ________

  1. dialysis magna
  2. diaphysis magna
  3. dyspnoé magna
  4. dystrophia magna
 9. mimoděložní těhotenství ________

  1. graviditás extráréna
  2. graviditás extráurína
  3. graviditás extráurinális
  4. graviditás extráuterína
 10. zbytnění žlázy ________

  1. hyperodontia glanduláris
  2. hyperplasia glanduláris
  3. hypodontia glanduláris
  4. hypotrophia glanduláris
Správné odpovědi: 1) c, 2) c, 3) c, 4) c, 5) b, 6) a, 7) c, 8) c, 9) d, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: