Procvičujeme konjunktivy ve vedlejších větách #1

Vydáno dne 28.05.2010

V následujícím cvičení se podíváme na věty účelové, snahové, obavné a zabraňovací. 1. Žádá, aby mluvili. Rogó ut ________.

  1. loquantur
  2. loquentur
  3. loquunt
  4. loquuntur
 2. Bál jsem se, že přijdeš pozdě. Timébam, né séró ________.

  1. veniás
  2. venírés
  3. venís
  4. vénistí
 3. Pracujeme, abychom byli bohatí. Labórámus, ut dívités ________.

  1. erimus
  2. essémus
  3. símus
  4. sumus
 4. Učte se, abyste nebyli hloupí. Discite, ut né stultí ________ .

  1. eritis
  2. essétis
  3. estis
  4. sítis
 5. Jíme, abychom žili. Edimus, ut ________.

  1. vívámus
  2. vívémus
  3. víverémus
  4. vívimus
 6. Naši vojáci bojovali, aby naše vlast byla svobodná. Mílités nostrí pugnábant, ut patria nostra líbera ________.

  1. erit
  2. esset
  3. est
  4. sit
 7. Dej pozor, ať neupadneš. Cavé, né ________.

  1. cadás
  2. caderes
  3. cadés
  4. cadis
 8. Snažme se, abychom dobře žili. Optámus, ut bene ________.

  1. vivámus
  2. vívémus
  3. víverémus
  4. vívimus
 9. Bojím se, abyste zvítězili. Timeó, ut ________.

  1. vincátis
  2. vincerétis
  3. vincétis
  4. vincitis
 10. Nemoc mi zabránila, že jsem k vám nepřišel. Morbus mé impediébat, né ad vós ________.

  1. veniam
  2. veniébam
  3. venió
  4. venírem
Správné odpovědi: 1) a, 2) b, 3) c, 4) d, 5) a, 6) b, 7) a, 8) a, 9) a, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: