Infinitiv

Vydáno dne 30.07.2010

Trocha teorie na téma infinitiv v latině.Infinitiv

Nejprve trochu šťouravá otázka. Co to je infinitiv? V češtině se říká, že neurčitek, tj. neurčitý slovesný tvar. Jenže co znamená neurčitý? Vždy jen tolik, že nelze určit, jaké je osoby popř. rodu. Řadu dalších kategorií ale u infinitivu určit můžeme a to nejen v češtině ale také v latině.

Začátečníci znají infinitivy 2:

infinitiv prézenta aktíva - laudáre, monére, legere, audíre
infinitiv prézenta pasíva - laudárí, monérí, legí - nikoli legerí , audírí

Latina má ale infinitivů celkem 6.

Infinitivy v latině
 aktivumpasivum
prézenslaudáre - chválitlaudárí - být chválen
perfektumlaudávisse - že chválillaudátum esse - že byl chválen
futurumlaudátúrum esse - že bude chválitlaudátum írí - že bude chválen

Nejrozšířenější použití mají infintivy v infinitivních vazbách, např. ve vazbě infinitivu s akuzativem, kde si pohodlně můžete vyzkoušet všechny tvary infinitivu:

Pater meus dícit, mé bonum discipulum esse.
Pater meus dícit, sé bonum discipulum fuisse.
Pater meus dícit, sororem meam bonam discipulam fore (futúram esse).

U tvaru fore se na chvíli zastavme. Jedná se o běžně užívaný tvar, který vyjadřuje infinitiv futura slovesa esse.

Spero enim nos mox illuc adventuros esse.
Omnes dicunt se Ciceronem vidisse.
Videmus magistram nostram in scholá esse.

Přepis bublinkové nápovědy: