Procvičujeme slovní zásobu - klasika #7

Vydáno dne 26.07.2010

Procvičte si svoji znalost základní slovní zásoby.Vyberte z nabídky odpovídající protiklad.

 

sordidus

 1. novus – ________

  1. antíquus
  2. foedus
  3. plénus
  4. sordidus
 2. plórat – ________

  1. páret
  2. respondet
  3. rídet
  4. tacet
 3. interrogat – ________

  1. dícit
  2. properat
  3. respondet
  4. spérat
 4. súmit – ________

  1. demonstrat
  2. est
  3. pónit
  4. videt
 5. discédit – ________

  1. cadit
  2. dícit
  3. est
  4. venit
 6. imperat – ________

  1. dormit
  2. interrogat
  3. páret
  4. regnat
 7. foedus – ________

  1. novus
  2. pulcher
  3. sordidus
  4. vacuus
 8. bonus – ________

  1. clárus
  2. fídus
  3. improbus
  4. sordidus
 9. vocat – ________

  1. demonstrat
  2. dícit
  3. tacet
  4. videt
 10. plénus – ________

  1. antíquus
  2. dexter
  3. tacitus
  4. vacuus
Správné odpovědi: 1) a, 2) c, 3) c, 4) c, 5) d, 6) c, 7) b, 8) c, 9) c, 10) d
/p>
Přepis bublinkové nápovědy: