Akuzativ s infinitivem - cvičení #1

Vydáno dne 28.07.2010

Vazba akuzativu s infinitivem je v latině používána velmi často, procvičíme si ji na originálních větách, tentokrát ale z knihy nedávno napsané.V latinském překladu Harryho Pottera, mimochodem velmi čtivý překlad, jehož autorem je Peter Needham, jsem pro vás vybrala několik vět, na kterých si procvičíme vazbu akuzativu s infinitivem. Knihu si nyní můžete také přečíst celou, lze ji objednat na e-shopu Libri Latini.

Vyberte na vynechané místo správné doplnění.

 1. Ianuae quae re vera non erant ianuae, sed muri solidi simulantes ________.

  1. eas esse ianuas
  2. eas sunt ianuae
  3. se esse ianuas
  4. se ianuas sunt
 2. Ne mihi dixeris te numquam de Dumbledore ________.

  1. audíre
  2. audítós esse
  3. audítúrós esse
  4. audivisse
 3. Nunc omnes exspectant ________ .

  1. ceteros aemúlábor
  2. me ceteros aemulaturum esse
  3. me ceteros aemulaturus esse
  4. se ceteros aemulaturum esse
 4. Ronaldus murmuravit se quadrulas duplices panis TTT secum ________.

  1. allátum esse
  2. allátúrum írí
  3. attulere
  4. attulisse
 5. Non potes exspectare eum totum diem ________.

  1. morari
  2. moratum esse
  3. moratum iri
  4. moraturum esse
 6. Iam negavimus ________.

  1. eum videre
  2. eum vidisse
  3. nos eum vidimus
  4. nos eum vidisse
 7. An certum scis ________ ?

  1. eum verum esse incantamentum
  2. id verum esse incantamentum
  3. id verum incantamentum est
 8. Spero ________ inter Gryffindorenses. (Dícit Hermiona.)

  1. eam fore
  2. me fore
  3. me futuram esse
  4. se fore
 9. An putas ________ ?

  1. nomen meum est ridiculum?
  2. nomen meum ridiculum esse?
  3. quod nomen meum est ridiculum?
 10. Nil opus est rogare quis tu sis. Pater mihi dixit ________.

  1. omnes Vislií crines rubros habent
  2. omnes Vislií crines rubros habere
  3. omnes Vislios crines rubros habere.
Správné odpovědi: 1) c, 2) d, 3) b, 4) d, 5) d, 6) d, 7) b, 8) b, 9) b, 10) c
/p>
Přepis bublinkové nápovědy: