Vazba místních jmen

Vydáno dne 26.08.2010

Jak správně v latině používat podstatná jména v odpovědích na otázky KDE? , KAM?, ODKUD?UBI - QUÓ- UNDE?

Jak správně odpovíme na tyto otázky? Především rozdělíme výklad na dvě části:

1. Ve městě Římě, z města Prahy, na ostrov Sicílie

Ubi es? In urbe Rómá.
Quó návigás? In insulam Siciliá.
Unde es? Ex urbe Prágá.

Jak jste si určitě všimli, pokud hovoříme o městech, ostrovech, zemích, obcích, používáme předložky běžným způsobem. Je-li ale odpověď pouze jménem, nikoli ve spojení s obecným, musíme použít následující pravidlo:

2. V Římě, z Prahy, do Athén

Na otázku KAM - QUÓ

- použijeme akuzativ bez předložky: in Rómam Rómam , Prágam, Athénás, domum

Na otázku ODKUD - UNDE

- použijeme ablativ bez předložky: Rómá , Prágá, Athénís, domó - u tohoto tvaru se ještě zastavme, podstatné jméno domus se sice skloňuje podle 4. deklinace, protože se ale bezpochyby jedná o slovo velmi starobylé (označení pro domov je jistě jedním z prvních slov), vykazuje řadu nepravidelností. Podrobný výklad si můžete nastudovat ZDE.

Na otázku KDE - UBI

- pro podstatná jména 1. a 2. deklinace použijeme tvar genitivu

tj. Rómae, Prágae

- pro podstatná jména 3. deklinace použijeme tvar ablativu

tj. Athénís, Cartágine

Slova domus, humus a rús mají v odpovědi na otázku kde tyto tvary: domí , humí , rúrí

 

 

Přepis bublinkové nápovědy: