Procvičujeme perfektum #2

Vydáno dne 18.09.2010

Použití perfekta není obtížné, je ale těžké naučit se správně jednotlivé slovesné tvary. Pojďme si ověřit svoji znalost v následujícím cvičení.Doplňte správný tvar slovesa v perfektu. Slovní zásobu najdete v našem slovníku. Po vyhodnocení se vám ukáží správné odpovědi i jejich vysvětlení. Tentokrát určitě pište délky!

1. Homérus ___________________________(1) (esse) clárissimus poeta Graecus.
2. ___________________________(2) (monére) vós, líberí meí, nam male laborábátis.
3. Márcus óstium ___________________________(3) (claudere) et scholam ___________________________(4) (abíre).
4. Duo mílités servam ___________________________(5) (interficere).
5. Aestáte librum de rege Caroló IV (quártó) Iúlia ___________________________(6) (legere) et nunc librum á Phaedró scríptum TTT legit.
6. Gaius herí epistulam amícó ___________________________(8) (scríbere).
7. Caesar postquam régem Ponticum ___________________________(9) (superáre), scríbit: ___________________________(10) (veníre), ___________________________(11) (vidére), ___________________________(12) (vincere).
8. Versús, quós herí mihi recitábás, valdé mihi ___________________________(13) (placere).
9. Minus habeó, quam ___________________________(14) (speráre).
10. Belló Púnicó secundó Hannibal multás Ítaliae cívitátés (occupáre).

Správné odpovědi: 1) fuit ; 2) Monuí / monuí ; 3) clausit ; 4) abiit ; 5) interfécérunt ; 6) légit ; 7) scrípsit ; 8) superávit ; 9) véní ; 10) vídí ; 11) vící ; 12) placuérunt ; 13) speráví ; 14) occupávit
/p>
Přepis bublinkové nápovědy: