Mátrimónium - slovní zásoba

Vydáno dne 02.10.2010

Slovíčka k tématu manželství ve starověkém Římě. 
castus - čistý, bezúhonný

us, a, um

coémptió
coémptió - skoupení, sňatek koupí

noun - -ónis, f.

cónfarreátió
cónfarreátió - sňatek

noun - -ónis

cónfarreó
cónfarreó - oddat, spojit sňatkem

verb - -áre, áví, átum

coniugium
coniugium - manželství, sňatek

noun - -ií, n.

coniugó
coniugó - spojit

verb - -áre, áví, átum

 
coniungó - spojit, připojit

verb - -ere, iúnxí, iúnctum

coniúx
coniúx - manželka, manžel

noun - - ugis, f., m.

domiseda
domiseda - ta, která sedí doma

noun - -ae, f.

fár
fár - obilí, špalda, chléb

noun - farris, n.

lánificus
lánificus - ten, kdo umí zpracovat vlnu

us, a, um

marítus
marítus - manžel

noun - -í, m.

mátrimónium
mátrimónium - manželství

noun - -ií, n.

mátróna
mátróna - paní, manželka

noun - -ae, f.

núptiae
núptiae - svatba

noun - -árum, f. pl.

 
pánis - chleba

noun - -is, m.

 
pudícus - cudný, ctnostný, stydlivý

us, a, um

spónsus
spónsus - snoubenec

noun - -í, m.

univira
univira - žena jen jednou provdaná, za jednoho muže

noun - -ae, f.

 
úsus - zvyk

noun - -ús, m.

 
uxor - manželka

noun - -óris, f.

venditió
venditió - prodej

noun - -ónis, f.

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online

Přepis bublinkové nápovědy: