Procvičujeme slovní zásobu - zdrávka #18

Vydáno dne 19.11.2010

V následujícím cvičení si budoucí medikové mohou procvičit orientaci v 1. deklinaci. Zvládnout by ale cvičení měly i šikovné zdravotní sestřičky. 1. fossa scapulae + ex ________

  1. ex fossa scapulá
  2. ex fossá scapulae
  3. ex fossae scapulae
  4. ex fossae scapulárum
 2. fráctúra ulnae + ex ________

  1. ex fráctúra ulna
  2. ex fráctúrá ulnae
  3. ex fráctúrae ulnae
  4. ex fráctúrís ulnárum
 3. ríma palpebrárum + ex ________

  1. ex rímá palpebrárum
  2. ex rímae palpebrae
  3. ex rímís palpebrárum
  4. ríma palpebrae
 4. artéria profunda + ex ________

  1. artériae profundae
  2. arteriís profundae
  3. ex artériá profundá
  4. ex artériá profundae
 5. pneumonia acúta + ex ________

  1. ex pneumoniá acútá
  2. ex pneumoniá acútae
  3. ex pneumoniae acútae
  4. ex pneumonií acútae
 6. fráctúra fíbulae sinistrae + ex ________

  1. ex fráctúrá fíbulá sinistrá
  2. ex fráctúrá fíbulae sinistrae
  3. ex fráctúrae fíbulae sinistrae
  4. ex fráctúram fíbulae sinistrae
 7. ruptúra artériae nútríciae complicáta + ex ________

  1. ex ruptúrá artériae nútríciae complicátá
  2. ex ruptúrae artériae nútríciae complicátae
  3. ruptúra artéria nútrícia complicáta
  4. ruptúrá artériae nútríciae complicátae
 8. medulla oblongáta + ex ________

  1. ex medulá oblongátae
  2. ex medullá oblongátá
  3. ex medullae oblongátae
  4. ex medullam oblongátam
 9. guttae aquárum + ex ________

  1. ex guttá aquárum
  2. ex guttae aquae
  3. ex guttárum aquárum
  4. ex guttís aquárum
 10. tunica múcósa arteriae linguae + ex ________

  1. ex tunicá múcósá arteriá linguá
  2. ex tunicá múcósá arteriae linguae
  3. ex tunicae múcósae arteriae linguae
  4. ex tunicam múcósam arteriae linguae
Správné odpovědi: 1) b, 2) b, 3) a, 4) c, 5) a, 6) b, 7) a, 8) b, 9) d, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: