Comenius: De sensibus

Vydáno dne 23.11.2010

V následujícím textu se podíváme na ukázku z Komenského Orbis sensuálium pictus, konkrétně na výklad smyslů. K článku je také připojena slovní zásoba.Jan Amos Komenský - Orbis sensualium pictus

Řadu z vás napadne - svět v obrazech, ale co to znamená? Kdo měl možnost držet knihu Jana Amose Komenského v ruce, ví, že se vlastně jedná o takový obrázkový výkladový slovník. Každá kapitola obsahuje rytinu označenou číslicemi, ke každé číslici je potom uveden popis. V tomto článku vás snad potěší výklad smyslů podle Komenského. A jen mezi námi - ukázku jsem našla v knize, kde bych ji rozhodně nehledala - ve skriptech paní Dany Svobodové Terminologiae medicinae Vestibulum, tedy učebnici lékařské latiny, a protože jsem tam našla ukázek z Komenského víc, čekají vás v brzku zajímavá cvičení.

 

Sénsús externí et interní

Externí sénsús sunt quínque:

Oculus videt colórés (quid album vel átrum, viride vel coeruleum, rubrum aut lúteum sit ).
Auris audit sonós tam nátúrálés (vócés et verba), quam artificiálés (tonós músicós).
Násus olfacit odórés et foetórés.
Lingua (cum palátó) quotat sapórés: quid dulce aut amárum, ácre vel acidum, acerbum aut austérum.
Manus dígnóscit tangendó rérum quantitátem et quálitátem: calidum et frígidum, húmidum et siccum, dúrum et molle, léve et asperum, grave et leve.

Sénsús interní sunt trés:

Sénsus commúnis... Phantasia... Memoria...

Tolik ukázka :-).

 

 
ácer - ostrý

ácer, ácris, ácre

 
acerbus - trpký, nelítostný

us, a, um

acidus
acidus - kyselý

us, a, um

albus
albus - bílý

us, a, um

 
amárus - hořký

us, a, um

 
artificiális - umělý, umělecký

is, e

 
asper - drsný, krutý

er, a, um

áter
áter - černý

er, tra, trum

 
austérus - trpký

us, a, um

caeruleus
caeruleus - modrý

us, a, um čti /céruleus/

 
calidus - teplý

us, a, um

color
color - barva

noun - - óris, m.

 
dignoscó - rozlišovat

verb - -ere, nóví, nótum

dulcis
dulcis - sladký

-e

 
dúrus - tvrdý, tuhý

us, a, um

 
foetor - zápach

noun - -óris, n.

frígidus
frígidus - studený, chladný

-us, a, um

 
grávis - těžký, obtížný

-e

 
húmidus - vlhký

us, a, um

 
levis - lehký

is, e

lúteus
lúteus - žlutavý

us, a, um

 
mollis - měkký, jemný

is, e

odor
odor - vůně, zápach
AmE
Přehrát

noun - -óris, m.

olfació
olfació - čichat

verb - ere, fécí, factum

 
quálitás - jakost, vlastnost

noun - -átis, f.

quantitás
quantitás - velikost, počet

noun - -átis, f.

ruber
ruber - červený

er, ra, rum

 
sapor - chuť, vůně

noun - -óris, m.

 
sénsus - smysl

noun - -ús, m.

 
siccus - suchý

us, a, um

 
sonus - zvuk, hlas

noun - -í, m.

 
tangó - dotýkat se
AmE
Přehrát

verb - -ere, tetigí, táctum

tonus
tonus - přízvuk, tón, zvuk

noun - -í, m.

viridis
viridis - zelený

is, e

 
vóx - hlas, výrok

noun - vócis, f.

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online

Přepis bublinkové nápovědy: