Testy pro začátečníky - #1

Vydáno dne 28.11.2010

Vraťtme se k začátečníkům a jejich potřebám procvičit si naprosté základy latiny, tj. především koncovky.Vyberte z nabídky správnou odpověď. Po vyhodnocení se vám ukáží správné i špatné odpovědi a jejich vysvětlení.

1. Magister discipul ________________________________ (1) inte­rroga ________________________________ (2) .
2. Discipulí ________________________________ (3) magistr ________________________________ (4) dóce ________________________________ (5) .
3. Oppidum parv ________________________________ (6) á serv ________________________________ (7) déle ________________________________ (8) .
4. Marcus ros ________________________________ (9) Juli ________________________________ (10) da ________________________________ (11) .
5. Statuae ________________________________ (12) ros ________________________________ (13) orna ________________________________ (14) .
6. Librós pulchr ________________________________ (15) saepe leg(i) ________________________________ (16) .
7. Líberí nostrí magn ________________________________ (17) díviti ________________________________ (18) ________________________________ (19) .

Možnosti:
  1. a) í
  2. b) ís
  3. c) ó
  4. d) ós
  1. a) áre
  2. b) nt
  3. c) ó
  4. d) t
  1. a) ----
  2. b) á
  3. c) ex
  4. d) in
  1. a) árum
  2. b) í
  3. c) ís
  4. d) ós
  1. a) nt
  2. b) ntur
  3. c) ó
  4. d) t
  1. a) a
  2. b) ó
  3. c) um
  4. d) us
  1. a) í
  2. b) ís
  3. c) órum
  4. d) ós
  1. a) nt
  2. b) ntur
  3. c) t
  4. d) tur
  1. a) á
  2. b) ae
  3. c) am
  4. d) árum
  1. a) a
  2. b) á
  3. c) ae
  4. d) am
  1. a) nt
  2. b) s
  3. c) t
  4. d) tur
  1. a) ----
  2. b) á
  3. c) ex
  4. d) in
  1. a) ae
  2. b) árum
  3. c) ás
  4. d) ís
  1. a) nt
  2. b) ntur
  3. c) t
  4. d) tur
  1. a) í
  2. b) ís
  3. c) ó
  4. d) ós
  1. a) mus
  2. b) ntur
  3. c) ó
  4. d) tur
  1. a) ae
  2. b) í
  3. c) ós
  4. d) um
  1. a) ae
  2. b) árum
  3. c) ís
  4. d) um
  1. a) est
  2. b) sunt
Správné odpovědi: 1) ós , 2) t , 3) á , 4) ís , 5) ntur , 6) um , 7) ís , 8) tur , 9) am , 10) ae , 11) t , 12) ---- , 13) ís , 14) ntur , 15) ós , 16) mus , 17) ae , 18) ae , 19) sunt
/p>
Přepis bublinkové nápovědy: