Slovíčka k textu Tres Porcelli

Vydáno dne 04.01.2011

Fairy Tales in Latin je soubor 12 známých pohádek v latinském podání. Součástí knihy je drobný slovník, ale pouze latinsko-anglický. Proto připojujeme potřebná slovíčka, prozatím k první pohádce.Fairy Tales in Latin je soubor známých pohádek přeložený do latiny. První pohádka nese název Tres Porcelli a zde najdete slovní zásobu potřebnou k její četbě. Knížku si můžete objednat prostřednictvím e-shopu Libri Latini.

fabulae mirabiles

 
aió - pravit, říkat

verb - ais

anus
anus - stařenka
AmE
Přehrát

noun - -ús, f.

 
appropinquó - přiblížit se

verb - -áre, áví, átum

 
astútus - lstivý, chytrý

us, a, um

camínus
camínus - pec, krb, komín

noun - -í, m.

 
colligó - sbírat, vybírat

verb - -ere, légí, léctum

coma
coma - klasy, listí

noun - -ae, f.

edó
edó - jíst

verb - -ere, édí, ésum

ésurió
ésurió - hladovět, lačnit

verb - -íre, íví, (ií), -

fló
fló - foukat, rozdmýchat

verb - -áre, áví, átum

ignis
ignis - oheň

noun - is, m.

ínfló
ínfló - nafouknout, zfouknout

verb - -áre, áví, átum

later
later - cihla
AmE
Přehrát

noun - -eris, m.

latericius
latericius - cihlový, z cihel

us, a, um

ligneus
ligneus - dřevěný

us, a, um

 
máne - ráno

adverb - nesklonné

 
mentior - lhát, předstírat

verb - -íris, -írí, -ítus sum

 
mox - brzy

adverb -

 
occurró - běžet, jít vstříc

verb - -ere, currí, cursum

ólla
ólla - hrnec, nádoba

noun - -ae, f.

 
optime - dobře, fajn, výborně

particle - přitakání

porca
porca - svině

noun - -ae, f.

porcellus
porcellus - prasátko, sele

noun - -í, m.

porcus
porcus - prase

noun - -í, m.

 
quaesó - prosit

verb - -ere, síví, sítum

rámus
rámus - větev

noun - -í, m.

rapum
rapum - řepa

noun - -í, n.

 
salió - skákat, poskakovat

verb - -íre, uí (ií)

scandó
scandó - vystoupat, stoupat

verb - -ere, scandí, scánsum

 
sinó - dovolit, nechat

verb - -ere, síví, situm

 
strámentum - stelivo, sláma

noun - -í, n.

téctum
téctum - střecha

noun - -í, n.

 
voró - žrát

verb - -áre, áví, átum

Tato slovíčka se můžete naučit v naší výukové aplikaci englishme!, která nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online

/p>
Přepis bublinkové nápovědy: