Certamen latinum 2010

Vydáno dne 08.01.2011

Letošní školní kolo Certamen latinum – olympiády z latinského jazyka, je v plném proudu. Podívejme se společně na část loňského zadání.Certamen latinum - olympiáda v latinském jazyce

Národní institut dětí a mládeže každým rokem organizuje kromě jiného také jazykové olympiády. Mezi nimi i olympiádu v latinském jazyce. Hlavní koordinátorkou pro latinský jazyk je paní Barbora Šteflová a zadání pro jednotlivá kola připravují zkušení profesoři latiny českých univerzit.

Zkouška se skládá ze tří částí:

textové části - uvedený text je potřeba přeložit do češtiny, k dispozici je slovník
části gramatické - na základě textu z první části studenti rozpracovávají gramatické úkoly
a části kulturní - zahrnuje otázky týkající se starověkých reálií souvisejících s úvodním textem

Vyzkoušejte si část zkoušky školního kola z roku 2010. Nejprve pozorně přečtěte text a poté na základě tohoto textu vypracujte cvičení. V závěru nechte test vyhodnotit. Celé zadání i s řešením naleznete ZDE.

Leonidas
Persae Graeciam ingentibus copiis aggrediebantur. Tum Leonidas, rex Lacedaemoniorum,
miles iubebat omnes socios domos redire. Ad suos dixit: "Experiamur fortunam, Lacedaemonii!"
Ceteri domos revertebantur, soli Lacedaemonii in Thermopylis remanebant. Oraculum
Delphicum respondebat: "Aut rex moriatur, aut Graecia vincatur!" Itaque Leonidas suos
monebat: "Ne ab hostibus circumveniamur! Multos hostes occidamus, tum moriamur!" Vere
Lacedaemonii nusquam honestius perirent, quam in Thermopylis. Omnes trecenti ad unum
cadebant. Poeta Simonides scribebat versus:


"Dic, hospes, Spartae nos te hic vidisse iacentes,
dum sanctis patriae legibus obsequimur."

Testová část

V následujícím testu doplňte do rámečku vždy jedno slovo, v pátém úkolu max. 3 slova, pište bez délek:

1. K tvaru komparativu honestius napište jeho první a třetí stupeň: ___________________________(1)  – honestius-  ___________________________(2) .

2. K substantivu rex utvořte jeho ženský protějšek: ___________________________(3)
3. Najděte v textu substantivum první deklinace, které je maskulinum:  ___________________________(4)

4. Najděte v textu latinská slova, z nichž jsou odvozena česká slova:
verš – ___________________________(5)
sociální – ___________________________(6)
patriot – ___________________________(7)
legální – ___________________________(8)
poetický –  ___________________________(9) .

5. Uveďte z jakého slova v textu je odvozeno české přejaté slovo respondent: ___________________________(10)
a jakého je toto slovo gramatického tvaru v textu:  ___________________________(11)

6. Jak se jmenoval perský král, který vedl perské tažení do Řecka, v jehož rámci proběhla i bitva u Thermopyl? ___________________________(12)
7. Jak se jmenovala věštkyně, která působila v Delfách?  ___________________________(13)

Správné odpovědi: 1) honeste ; 2) honestissime ; 3) regina ; 4) poeta ; 5) versus ; 6) socius ; 7) patria ; 8) lex ; 9) poeta ; 10) respondere / respondit ; 11) participium prézenta aktiva / participium prezenta aktiva ; 12) Xerxés / Xerxes ; 13) Pýthie / Pythie
/p>
Přepis bublinkové nápovědy: