Určujeme slovesné tvary #7

Vydáno dne 28.01.2011

Znovu si procvičme tvary jednotlivých sloves.Vyberte z nabídky správný překlad, po vyhodnocení se vám ukáží správné odpovědi a vysvětlení těch špatných.

 1. měl bys – ________

  1. habeás
  2. habébás
  3. haberés
  4. habuistí
 2. zasmál se – ________

  1. rídébat
  2. rídésit
  3. rídet
  4. rísit
 3. spočítáme – ________

  1. numerábámus
  2. numerábimus
  3. numerávimus
  4. numerémus
 4. položili – ________

  1. ponébant
  2. positunt
  3. posuérunt
  4. posuunt
 5. mlč! – ________

  1. tacá
  2. tacé
  3. tacés
  4. tacuistí
 6. rozešli se – ________

  1. discédent
  2. discédunt
  3. discessérunt
  4. discessunt
 7. budete se bát – ________

  1. timeátis
  2. timébátis
  3. timébitis
  4. timuistis
Správné odpovědi: 1) c, 2) d, 3) b, 4) c, 5) b, 6) c, 7) c
/p>
Přepis bublinkové nápovědy: