Feró - nesu

Vydáno dne 17.02.2011

Sloveso FERÓ patří mezi několik nepravidelných sloves, které latina má. Spolu s tímto slovesem se časují také jeho složeniny. Podívejme se, jak na to. 

Feró, ferre, tulí, látum - nesu

feró Sloveso feró má nejen nepravidelně tvořené perfektum a supinum (proto se tak dobře hledá ve slovníku :-)), ale také se nepravidelně časuje. Podívejme se nejprve na přehled tvarů indikativu prézenta aktíva:

Feró - nesu, indikativ prézenta aktiva a pasiva
1. os.ferónesuferorjsem nesen
2. os.fersnesešferrisjsi nesen
3. os.fertneseferturje nesen
1. os.ferimusnesemeferimurjsme neseni
2. os.fertisneseteferiminíjste neseni
3. os.feruntnesouferiunturjsou neseni

Ostatní tvary jsou pravidelné:

feram, ferás - ať nosím, ať nosíš... konjunktiv prézenta
ferébam, ferébás - nosil jsem, nosil jsi... imperfektum aktíva
feram, ferés... - budu nosit, budeš nosit .... futurum I aktíva
ferrem, ferrés... nosil bych, nosil bys... konjunktiv prézenta

Infinitiv

ferre - nosit X ferrí - být nesen

Složeniny slovesa feró

Složeniny se časují stejně jako feró, u některých se předpona při časování mění, u jiných nikoli. Mezi složeniny slovesa feró patří především tato slovesa:

afferó, attulí, allátum - přináším
auferó, abstulí, ablátum - odnáším
offeró, obtulí, oblátum - nabízím
differó, distulí, dílátum - odkládám
cónferó, cóntulí, collátum - snáším, shromažďuji
efferó, extulí, élátum - vynáším, odnáším
perferó, pertulí, perlátum - trpělivě snáším
praeferó, praetulí, praelátum - dávám přednost
tránsferó, tránstulí, tránslátum - přenáším
déferó, détulí, délátum - odevzdávám
referó, retulí, relátum - oznamuji, nesu zpět
ínferó, íntulí, ínlátum - vnáším

 

 

Přepis bublinkové nápovědy: