Řecká terminologie - cvičení #2

Vydáno dne 06.03.2011

Zdravotní sestřičky si mohou procvičit znalost základních řeckých termínů. 1. ucho ________

  1. osteon
  2. spondylos
  3. úron
  4. ús, ótos
 2. oko ________

  1. enkefalos
  2. mastos
  3. nefros
  4. ofthalmos
 3. nos ________

  1. derma
  2. cheir
  3. rhís, rínos
  4. stoma
 4. noha ________

  1. histos
  2. cheir, cheiros
  3. myelos
  4. pús, podos
 5. ruka ________

  1. cheir, cheiros
  2. odús, odontos
  3. sóma
  4. stoma
 6. zub ________

  1. odús, odotos
  2. pús,podos
  3. stoma
  4. ús, ótos
 7. žaludek ________

  1. arthron
  2. ofthalmos
  3. osteon
  4. stomachos
 8. koleno ________

  1. algos, algús
  2. gony, gonatos
  3. gyné, gynaikos
  4. haima, haimatos
 9. smrt ________

  1. gerón, gerontos
  2. hypnos
  3. nefros
  4. thanatos
 10. měchýř ________

  1. fleps, flebos
  2. cheilos, cheilús
  3. kystis, kysteos
  4. kytos, kytús
Správné odpovědi: 1) d, 2) d, 3) c, 4) d, 5) a, 6) a, 7) d, 8) b, 9) d, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: