Procvičujeme slovní zásobu - klasika #10

Vydáno dne 18.03.2011

Pokud studujete z učebnice Familia Romana, možná se vám bude hodit k procvičení i tento článek. Zaměřuje se na slovní zásobu z 9. lekce. Stejně tak ale poslouží k ověření slovní zásoby každého začátečníka.Vyberte z nabídky odpovídající překlad. Po vyhodnocení se vám ukáží správné odpovědi i vysvětlení těch špatných.

 1. Pastýř leží ve stínu. Pástor in ________ iacet.

  1. monte
  2. núbibus
  3. rívó
  4. umbrá
 2. Vlk hledá potravu v lese. Lupus in silvá cibum ________.

  1. accurrit
  2. ést
  3. quaerit
  4. relinquit
 3. Potravou ovcí jsou rostliny. Cibus ovium sunt ________.

  1. arborés
  2. caelum
  3. herbae
  4. pánis
 4. Julie zavírá oči a poslouchá hudbu. Iúlia oculós ________ et músicam audit.

  1. accurrit
  2. claudit
  3. relinquit
  4. reperit
 5. Hledej kost, pse! ________ os, canis!

  1. Dúc
  2. Iace
  3. Impóne
  4. Quaere
 6. Otrok jí chléb. Servus pánem ________.

  1. bibit
  2. ést
  3. impónit
  4. lúcet
 7. Parvum flúmen ________ appellátur.

  1. collis
  2. móns
  3. rívus
  4. vallis
 8. Quí ________ est, oculós claudit et dormit.

  1. fessus
  2. laetus
  3. lupus
  4. sánus
 9. In silvá multae ________ sunt.

  1. arborés
  2. canés
  3. dentés
  4. sóle
 10. Caelum est ________ terram.

  1. ínfrá
  2. sine
  3. sub
  4. suprá
Správné odpovědi: 1) d, 2) c, 3) c, 4) b, 5) d, 6) b, 7) c, 8) a, 9) a, 10) d
/p>
Přepis bublinkové nápovědy: