Bohové a bohyně

Vydáno dne 22.03.2011

Otestujte si svoji orientaci ve starověkých bozích a bohyních. 1. Vertumnus est ________

  1. deus artium
  2. deus frúgum
  3. deus hortórum et pómórum
  4. deus vénátorum
 2. Apolló est ________

  1. deus lúcis et cantús
  2. deus pástórum
  3. deus silvárum
  4. deus víní
 3. Diána est ________

  1. dea artium
  2. dea frúgum
  3. dea pástórum
  4. dea vénátórum
 4. Cerés est ________

  1. dea artium
  2. dea frúgum
  3. dea lúcis
  4. dea vénátórum
 5. Pán est ________

  1. deus óceaní
  2. deus silvárum et pástórum
  3. deus vénátorum
  4. deus víní
 6. Bacchus est ________

  1. deus caelí antiquíssimus
  2. deus óceaní
  3. deus vénátorum
  4. deus víní
 7. Minerva est ________

  1. dea artium
  2. dea frúgum
  3. dea maris
  4. dea vénátórum
 8. Tethys est ________

  1. dea frúgum
  2. dea maris
  3. dea silvárum
  4. dea vé
Správné odpovědi: 1) c, 2) a, 3) d, 4) b, 5) b, 6) d, 7) a, 8) b
/p>

V knize Fabulae Syrae se pak můžete dočíst všechny známé příběhy o těchto bozích a dalších postavách římské a řecké mytologie zjednodušenou latinou.

Přepis bublinkové nápovědy: