Pygmalión

Vydáno dne 24.03.2011

Připravila jsem pro vás ukázku z knihy Fabulae Syrae, příběh o muži, velké lásce a velké proměně. Text je psán zjednodušenou latinou a je tak přístupný každému mírně pokročilému studentovi.Stejnou pověst, ale ještě v mnohem jednodušší latině, najdete ZDE.

Pygmalión

 

Pygmalión vir Graecus fuit, quí magnam pecúniam, multós amícós, multós servós habébat. Féminás véró, quás superbás esse putábat, núllás amábat.

Pygmalión arte suá multás rés mírábilés cónfécerat, quás plúrimí hominés valdé admírábantur. Cotídié enim pulcherrima signa ex marmore faciébat, quae tamen nón signa, sed hominés víví esse vidébantur.

Saepe Pygmalión cívés in tabernam suam vocábat, pulcherrima illa signa ostendéns: "Veníte ad spectandum" aiébat, "virí et féminae: pulchra haec signa aspicite: admíráminí membra, manús, pedés, bracchia, crúra, colla, óra, quae artem meam vóbís démónstrant: nam arte meá nátúram ipsam imitátus sum, quae vívere meís in signís vidétur."

Virí Graecí et féminae Graecae ad Pygmaliónis tabernam accédentés cupidissimí erant signa spectandí, quórum pulchritúdinem omní modó laudábant: "Ó Pygmalión" áiébant, "quam pulchra haec signa sunt! Nátúram enim nón sólum imitátus es, sed etiam superávistí!" Omnés délectábantur spectandó illa signa, mírábilia exempla novissimae artis.

Tandem Pygmalión fórmósissimae puellae signum cónfécit, quae aureum capillum, caeruleós oculós, rubra labra habébat. Cuius signí amóre captus, Pygmalión miserrimus factus erat et nocte pessimé dormiébat: dolébat enim signum, quamquam véra atque pulcherrima puella esse vidébátur, nón vívere, neque sibi respondére amórem suum fatentí.

Cotídié itaque Pygmalión, quí cupidus erat eam puellam vívam aspiciendí, deórum templa adíre solébat ad sacrificandum et deós deásque órábat: spérábat enim flendó sé deórum animós mollíre posse: neque enim quisquam, nisi deus, illí signó vítam dare poterat.

Ólim, postquam domum rediit, in cubiculum intrávit, ubi pulcherrimum illud puellae signum posuerat. Núllum tamen signum vídit! Aliquem igitur illud abstulisse putávit, atque cónsídéns diú flévit. Subitó tamen fórmósissima fémina ad eum accesit, quae aureós capillós, caeruleós oculós, labra rubra habébat, quae Pygmalióní ex sellá suá surgentí, "Nón iam signum" inquit, "sed puella véra sum." Pygmalión tersit lacrimás et laetissimus puellam complexus ósculátus est. Post brevissimum véró tempus eam puellam uxórem dúxit.

 

Kniha Fabulae Syrae obsahuje 50 známých řeckých a římských legend, které jsou vyprávěny srozumitelnou latinou, od nejjednoduššího textu k obtížnějším. Knížku můžete zakoupit v eshopu Libri Latini.

 

Přepis bublinkové nápovědy: