Akuzativ s infinitivem - cvičení #3

Vydáno dne 26.03.2011

Pro ty z vás, kteří s vazbou akuzativ s infinitivem teprve začínáte, jsem připravila cvičení, které má směřovat k pochopení základních pravidel.V následujícím cvičení vypište do rámečku, jak budou věty vypadat při použití vazby akuzativu s infinitivem. Ze dvou vět udělejte jednu, ve které použijte procvičovanou vazbu. Protože je cvičení doplňovací, není možné hned na začátku předvídat všechny vaše odpovědi. Proto možná některé správné odpovědi budou označeny za špatné. Vyhodnocení proto budu stále upravovat.

Příklad: Videó patrem. Pater venit. Videó patrem veníre.

1. Mater Júliam audit. Júlia cantat.
___________________________(1)
2. Pater in taberná laborat. Scímus id.
___________________________(2)
3. Canis dormit. Marcus canem videt.
___________________________(3)
4. Fessa sum. Sentió id.
___________________________(4)
5. Iúlia pulchra est. Iúlia scit.
___________________________(5)
6. Videó Iúliam. Iúlia á Marcó pulsátur.
___________________________(6)
7. Vidés canem. Canis múrem vorat.
___________________________(7)
8. Putó id. Marcus aegrotus est.
___________________________(8)
9. Stultus nón es. Putó id.
___________________________(9)
10. Marcus mé amat. Sció id.
___________________________(10)

Správné odpovědi: 1) Mater audit Júliam cantáre. / Mater audit Iúliam cantáre. ; 2) Scímus patrem in taberná laboráre. ; 3) Marcus canem dormíre videt. / Marcus videt canem dormíre. ; 4) Sentió mé fessam esse. ; 5) Iúlia scit sé pulchra esse. / Iúlia sé pulchra esse scit. ; 6) Videó Iúliam á Marcó pulsárí. ; 7) Vidés canem múrem voráre. ; 8) Putó Marcum aegrotum esse. ; 9) Putó té stultum nón esse. ; 10) Sció Marcum mé amáre.
/p>
Za odměnu pro všechny překlad Jiřího A. Čepeláka: Georgius dicit: "Graecus quidam "Quot in Graecia" inquit, "fluvii sunt?", atque ego ei respondi me Graecum non esse qui ei dicere possem quot in Graecia fluvii Graeci essent, dixitque Graecus ille se arbitratum me esse Graecum." Pod žárovičkou pak najdete překlad do češtiny :-)
Přepis bublinkové nápovědy: